Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Welcome!

Posts not exceeding 200 words. Legal issues and controversies from a liberal perspective. Written by students (mainly law students) in English, the Law Students for Liberty - Athens study group. See you round!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου